Prezident Zeman : Separace dětí s postižením

To se nám zase jednou pan prezident předvedl. Separovat postižené děti od těch zdravých. Mám ale pocit že je důležitá přesná interpretace onoho výroku a za druhé na každém šprochu je pravdy trochu. Moc dobře si pamatuji když jsem chodil na základní školu chodili tam s námi děti které měly v podstatě všechny známky disgrafie ale hodnocené byly jako zdravé. Tím pádem měly veliký problém udržet s námi zdravými krok ve výuce a chodili domů se čtyřkami, pětkami a poněkud se dostávaly na okraj kolektivu kvůli prospěchu. Byly nešťastné. V tomto slova smyslu lze s prezidentem souhlasit. Je samozřejmě otázka kde je hranice postižení ale to si myslím že je spíš otázka pro někoho povolanějšího tedy pro někoho kdo se zabývá koncepcí vzdělávacího systému protože jak známo všechny děti musí zvládnout se naučit látku podle školských osnov. Poněkud mne udivilo že se v žádné reakci na tento prezidentův výrok neobjevila právě ona citace která je důležitá pro pochopení výroku :“děti, které jsou určitým způsobem handicapovány“ protože ono „určitým způsobem“ neznamená všechny (což by bylo myslím právem kritizováno) ale dle mého soudu ty které z podstaty postižení například mentálně nezvládají obsáhnout ono množství vědomostí. Proto zde uvádím tedy cituji onen výrok a věřím že se situace opět uklidní ku prospěchu nás všech.
„Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapovány, měly být umisťovány do tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba,“ uvedl prezident. Podle Zemana jsou děti mnohem šťastnější, pokud jsou v rovnocenné komunitě.

Autor: Robert Hlavatý

Napsat komentář